Informatie-avonden in Boskoop

Het Groene Huis,  Rijneveld 23, 2771 XX Boskoop

Dinsdag van 20:00 – 21:30, Inloop vanaf 19:30

Data :

Dinsdag               9 juli

Dinsdag               10 september

Dinsdag               8 oktober

Dinsdag               5 november

Dinsdag               10 december

Alle data zijn onder voorbehoud. Voor de exacte datum zie activiteiten

Aanmelden verplicht https://groenehart.herenboeren.nl/contact/ o.v.v. naam, telefoonnummer en aantal personen.